Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Διέυθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 169
Τ.Κ.
: 10447
Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο:
210 3479700
Fax:210 3474359

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Διέυθυνση: 5ο χλμ. Θεσσαλονίκης Κατερίνης
Τ.Κ.
: 57009
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο:
2310 751770
Fax: 2310 550846

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η είσοδος και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήση της ενδεχόμενης επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

 __  __  _  _  __  _   ___   _  _  
 \ \\/ // | || | || | || | ||  / _ \\ | | | || 
 \  // | || | || | '--' || / //\ \\ | |/\| || 
 / . \\ | \\_/ || | .--. || | ___ ||| /\ || 
 /_//\_\\ \____// |_|| |_|| |_|| |_|||_// \_|| 
 `-` --`  `---`  `-` `-` `-`  `-` `-`  `-`